DROPS
Imprint & Contact

Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung
Regionale Schulaufsicht Neukölln
Boddinstr. 34
D-12053 Berlin
Contact person: Angelika Prase-Mansmann

Gemeente 's-Hertogenbosch
Department of Youth and Education
Postbus 12345
NL-5200 GZ 's-Hertogenbosch
Contact person: Theo van de Veerdonk